Zmiana w sobotach pracujących

W marcu biblioteka będzie otwarta 11 marca oraz 18 marca.