Zakup nowości czytelniczych

Zapraszamy czytelników do biblioteki po nowości wydawnicze zakupione z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.