,,Moja miejscowość, moja gmina za 50 lat”

Protokół z zebrania komisji konkursowej.

Komisja konkursowa w składzie:

Jolanta Gzylewska- Biblioteka Publiczna w Dzierzążni – przewodnicząca

Bożena Nowakowska SP Nowe Kucice – członek

Marzanna Jaroszewska  SP Nowe Kucice – członek

dokonała oceny 68 prac  plastycznych zgłoszonych do konkursu ,, Moja miejscowość , moja gmina za 50 lat’’, w tym 40 prac w kategorii kl. I- III oraz 28 prac w kategorii kl. IV – VI.

Lista wyróżnionych  prac w konkursie,, Moja miejscowość,  moja gmina                            za 50 lat”

Kategoria kl. I-III

  1. Alicja Żółtowska kl.  I
  2. Martyna Kownacka kl.II
  3. Natalia Nowakowska kl. II
  4. Aniela Bartosiak kl. II SP Dzierzążnia
  5. Julia Wróblewska

Kategoria kl. IV – VI

  1. Mikołaj Konopka kl. IV
  2. Patrycja Barcińska kl. V
  3. Kamil Krajewski  kl. V SP Dzierzążnia
  4. Klaudia Zimny kl. V SP Dzierzążnia
  5. Martyna Kownacka kl. VI

Nagrodzeni uczniowie otrzymali upominki, ufundowane przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

Pan Wójt wręczył nagrody uczniom ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas VI, a uczniom Szkoły Podstawowej w Dzierzążni na uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 26 czerwca.