Gmina Dzierzążnia w prozie i poezji

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni pod patronatem Wójta Gminy Dzierzążnia organizuje konkurs literacki „Gmina Dzierzążnia w prozie i poezji”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz III klas gimnazjalnych Gimnazjum w Dzierzążni. Konkurs ma na celu promocję walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Gminy Dzierzążnia oraz zachęcenie mieszkańców Gminy Dzierzążnia do aktywnego odkrywania i poznawania historii swojej rodziny, w szczególności w odniesieniu do małej ojczyzny oraz przedstawienie walorów swojej małej ojczyzny. Regulamin konkursu w załączniku.