Biblioteka ponownie otwarta!

Informujemy, iż od 30 listopada Biblioteka została ponownie otwarta. Korzystając z Biblioteki należy stosować się do zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. W lokalu Biblioteki może przebywać tylko 1 czytelnik. Pozdrawiamy i zapraszamy do Biblioteki